دانلود سخنرانی روابط دختر و پسر

مدت زمان: 0:49:17 

حجم فایل: 2.81 مگابایت MG 

لینک دانلود سخنرانی در مورد اعتیاد به مواد مخدر

دانلود قسمت اول اعتیاد به مواد مخدر

مدت زمان: 0:45:33 

حجم فایل: 5.21 مگابایت MG 

دانلود قسمت دوم اعتیاد به مواد مخدر

مدت زمان: 0:29:24 

حجم فایل: 3.36 مگابایت MG 

پاک نویس اول:نامه های خط خطی
مروری بر سبک زندگی آدم های امروز و امروز آدم ها


مدت زمان: 0:58:18
حجم فایل: 3.33 مگابایت MG دانلود قسمت دوم :
مدت زمان: 1:04:55
حجم فایل: 3.71 مگابایت MG دانلود قسمت سوم :
مدت زمان: 1:09:13
حجم فایل: 3.96 مگابایت MG


دانلود سخنرانی استاد سید محمود انوشه در کاشان
دانلود قسمت اول :
مدت زمان: 0:59:58
حجم فایل: 3.38 مگابایت MG دانلود قسمت دوم :
مدت زمان: 0:54:30
حجم فایل: 3.11 مگابایت MG دانلود قسمت سوم :
مدت زمان: 0:50:59
حجم فایل: 2.91 مگابایت MG


دانلود سخنرانی استاد سید محمود انوشه در یزد
مدت زمان: 0:48:26
حجم فایل: 392.8 مگابایت MG دانلود قسمت دوم :
مدت زمان: 1:02:07
حجم فایل: 3.641 مگابایت MG دانلود قسمت سوم :
مدت زمان: 0:13:28
حجم فایل: 0.790 مگابایت MG
مدت زمان: 1:02:07
حجم فایل: 3.11 مگابایت MG دانلود قسمت پنجم :
مدت زمان: 0:13:03
حجم فایل: 0.766 مگابایت MG